FAQs Complain Problems

सूचना

Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:

Pages

आय व्यय विवरण

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०८१ वैशाख महिनाको आय-व्यय विवरण ८०/८१ बैसाख आय-व्यय 05/14/2024 - 10:32 PDF icon आय-व्यय सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा
२०८० चैत महिनाको आय-व्यय विवरण ८०/८१ चैत्र आय-व्यय 03/17/2024 - 12:31 PDF icon २०८० चैत महिनाको आय-व्यय विवरण
२०८० फागुन महिनाको आय-व्यय विवरण ८०/८१ माघ आय-व्यय 03/14/2024 - 12:31 PDF icon २०८० फागुन महिनाको आय-व्यय विवरण
२०८० माघ महिनाको आय-व्यय विवरण ८०/८१ माघ आय-व्यय 02/16/2024 - 11:53 PDF icon २०८० माघ महिनाको आय-व्यय विवरण
आय व्यय २०७८/७९ ७८/७९ असार आय 12/26/2022 - 13:09 PDF icon aaya byaya 2078.pdf
वित्तीय प्रतिवेदन २०७९-०८-०६ ( पहिलो चौमासिक) ७९/८० कार्तिक आय 11/22/2022 - 15:34 PDF icon Aya byaya first 4 month.pdf
२०७७/०४/०१-२०७८/०३/०६ सम्मको आय व्ययको विवरण ७७/७८ असार व्यय 06/23/2021 - 10:31 PDF icon 001.pdf
वैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ बैसाख व्यय 05/28/2019 - 16:02 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
चैत्र महिनाको खर्च फाँटवारी ७५/७६ चैत्र व्यय 04/12/2019 - 17:50 PDF icon फाँटवारी 1.pdf
चैत्र महिनाकाे फाँटवारी ७४/७५ चैत्र व्यय 04/23/2018 - 14:30 PDF icon upload file.pdf