FAQs Complain Problems

सूचना

Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्ययिक समितिले ऐन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/14/2023 - 16:45
विनियोजन ऐन , २०७९ ७९/८० 07/31/2022 - 11:29 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/31/2022 - 11:28 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र ७८/७९ 02/23/2022 - 16:02 PDF icon स्थानीय राजपत्र.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 16:02 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०७5 ७८/७९ 02/23/2022 - 16:01 PDF icon सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०७5.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:59 PDF icon सहकारी ऐन, २०७४.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:57 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथआ व्यावस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:52 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथआ व्यावस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:50 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages