FAQs Complain Problems

सूचना

Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:

Pages

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/11/2020 - 16:41

विद्युतिय खरिद प्रणालीमा (e-gp) बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

७६/७७ 05/05/2020 - 13:11

४८ घण्टे गोप्य लिखित दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 04/29/2020 - 14:48 PDF icon दरभाउ आह्वान सूचना PDF.pdf

बढाबढको सूचना

७६/७७ 09/24/2019 - 11:51

आशयको सूचना

७६/७७ 09/23/2019 - 17:11

आशयको सूचना

७६/७७ 09/23/2019 - 17:11

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 09/01/2019 - 08:49

डकुमेन्ट्री बनाउन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७५/७६ 03/23/2019 - 16:43

बोलपत्र स्विक्रिति तथा सम्झौताका लागि आशयको सूचना

७५/७६ 03/18/2019 - 11:49 PDF icon letter.pdf

बोलपत्र स्विक्रिति तथा सम्झौताका लागि आशयको सूचना

७५/७६ 03/18/2019 - 11:49 PDF icon letter.pdf

Pages