FAQs Complain Problems

सूचना

Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
Body:
आवश्यक कागजातहरु:
जिम्मेवार अधिकारी:
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सेवा दिने कार्यालय:
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:

Pages

निर्णयहरु

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

एघारौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० फाल्गुण ०५)

८०/८१ 03/14/2024 - 12:55 PDF icon एघारौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० फाल्गुण ०५)

नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० माघ ०५)

८०/८१ 02/23/2024 - 12:50 PDF icon नवौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० माघ ०५)

आठौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० पौष २०)

८०/८१ 01/24/2024 - 12:16 PDF icon आठौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० पौष २०)

सातौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० पौष ०५)

८०/८१ 01/24/2024 - 12:12 PDF icon कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० पौष)

छैटौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० मङ्सिर)

८०/८१ 01/24/2024 - 12:10 PDF icon कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० मङ्सिर)

पाँचौँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० कार्तिक)

८०/८१ 12/17/2023 - 12:35 PDF icon कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० कार्तिक)

चौथो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० आश्विन)

८०/८१ 12/17/2023 - 12:33 PDF icon कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० आश्विन)

तेस्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० भाद्र २४)

८०/८१ 12/17/2023 - 12:31 PDF icon तेस्रो कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० भाद्र २४)

कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० भाद्र १२)

८०/८१ 12/17/2023 - 12:30 PDF icon कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० भाद्र १२)

कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० श्रावण)

८०/८१ 12/17/2023 - 12:27 PDF icon कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (२०८० श्रावण)

Pages